ย 

London Symphony Orchestra

              London Voices

Recording

โ€‹

The moon symphony (2)-01_edited.png

St Luke's and Abbey Road Studios 2022

THE SYMPHONIC LAUNCH

Mission Control

โ€‹

0097 colour preview - Birds EYE view Concerto 2 TMS 21 May 2022.jpg

Orchestra

London Symphony

STUDIO 1 from balcony.png

London Voices

Abbey Road Studios

Ben Parry - Abbey Road Studios.jpeg

Ben Parry

Choral Director

Paul Myer Hopkins Abbey Road.jpeg

Paul Myer Hopkins

May -2022

0094 colour preview -  Marin _Outer Worldy Trance_ TMS 21 May 2022.jpg

Marin Alsop

Conductor

Leo Jemison.jpeg

Leo Jemison

Treble Soloist

Signum Classics.png

Album Release

October 7, 2022

0643 colour medium size for web (sRGB) - TMS 4 June 2022.jpg

Nicole Stott

NASA Astronaut

VIP NASA JPL scientsts .png

Planetary Scientists

NASA JPL

DAN - Studio 1.png

Daniel Koek

Tenor Soloist

ALF and Cape.jpeg

Amanda Lee Falkenberg

May -2022

0903 colour medium size for web (sRGB) - TMS 4 June 2022.jpg

Chris Bake

Executive Producer

ย